DSC05629a

Animacija demokracije

„Animacija demokracije: kako glazba mijenja svijet“ nastavak je projekta Gradske knjižnice Vodice započetog 2014. godine. Projekt se provodi u suradnji sa šibenskim srednjim školama i stručnjacima iz područja sociologije, glazbene umjetnosti i glazbene kritike. Naziv projekta odražava želju Gradske knjižnice Vodice da se mladi kroz njima blisku tematiku upoznaju sa svim mogućnostima društvene i političke angažiranosti te mogućnostima djelovanja kroz umjetnost, u ovom slučaju glazbenu.

Svake godine obrađivat će se druga vrsta glazbe (rock i hipi pokret, punk, turbo folk, elektronska glazba i dr.) uz dodatne teme iz područja sociologije mladih osoba. Dvodnevni program bit će sastavljen od likovnih radionica, debatnih grupa, interaktivnih predavanja, projekcija filmova na temu povijesnih i socioloških okolnosti unutar kojih nastaje neki glazbeni pravac te njegovih posljedica na društvo (ljudska prava, političke okolnosti, civilno društvo, toleranciju, spolnu jednakost, radnička prava, mir, slobodu i slično).

U 2017. godini, projekt „Animacija demokracije“ dobio je novu aktivnost pod nazivom „Kako mijenjamo svijet?“. U sklopu ove aktivnosti projekta obrađivat će se konkretne, trenutno aktualne teme, bitne mladima i društvu u kojem oni odrastaju. Svake godine bit će odabrane aktualne teme koje će, kroz debate, predavanja stručnjaka, projekcije dokumentarnih i igranih filmova biti obrađene tijekom pedagoške godine.

 SVRHA PROJEKTA
Kroz dostupnu literaturu, pristup Internetu te predavanja stručnjaka želi se stvoriti aktivno demokratsko okruženje i ugodan prostor u kojem će mladi moći ostvariti svoje pravo na slobodu izražavanja. Stečene demokratske navike i društvene vrijednosti sudionici će širiti među svojim vršnjacima podižući demokratsku zrelost cjelokupnog društva i razvijajući prostor za javnu raspravu.

CILJEVI
• upoznati značajne glazbene pravce i povijesne te sociološke značajke koje donosi,
• omogućiti razumijevanje demokracije i drugih društvenih te političkih promjena,
• omogućiti kritičko sagledavanje (identificiranje, procjena i vrednovanje) događaja u zajednici i svijetu,
• omogućiti razumijevanje načina na koji možemo kroz umjetnost prenijeti poruke koje smatramo važnima,
• potaknuti na aktivno sudjelovanje u javnom prostoru,
• omogućiti daljnje provođenje projekta potičući sudionike na preuzimanje aktivne uloge u daljnjem provođenju i organizaciji projekta,
• naučiti mlade dobroj (samo)prezentaciji,
• poticati ravnopravno iznošenje mišljenja i debatu kao rješavanje problema,
• promicanje pravih vrijednosti u društvu,
• potaknuti na rješavanje problema koji muče mlade u zajednici.

VRSTE AKTIVNOSTI I METODE
Prethodnih godina projektom su obrađena tri glazbena pravca i društvena pokreta: rock i hipi pokret te punk i turbo folk, a krajem 2017. bit će obrađena elektronska glazba, dok se u daljnjim godinama planira ponovno obraditi rock s naglaskom na suvremenim glazbenicima, rap i hip-hop te suvremenu popularnu glazbu. Kroz komunikaciju sa školama, a uz veliku pomoć umirovljene profesorice sociologije Milice Sladoljev, knjižnica organizira i koordinira dvodnevni program u popodnevnim satima, osigurava financiranje te predlaže teme i pomaže u osmišljavanju aktivnosti. Obradu teme, osmišljavanje i izvedbu aktivnosti provode učenici srednjih škola pod mentorstvom svojih profesora (uglavnom sociologije i povijesti). Aktivnosti obuhvaćaju:
• nabavu relevantne literature (glazbene biografije, monografije te knjige koje analiziraju povijesne, sociološke i glazbene prilike),
• predavanja kojima se definira elektronska glazba, nudi uvid u povijesni razvoj, društvene okolnosti i promjene koje je izazvala
• debate o kontroverznim temama povezanim uz elektronsku glazbu
• predavanja i razgovori s poznavateljima i/ili izvornim sudionicima ove subkulture (uglavnom sociolozima, glazbenim kritičarima ili glazbenicima)
• kreativne radionice
• izložbe (fotografija, ploča i sl.)
• izradu i projekciju kratkih filmova
• ispitivanja javnog mišljenja kroz ankete,
• koncerte ili slušaonice i slično.

Odabrane aktivnosti potiču učenike na razmišljanje, istraživanje, promišljanje i izražavanje vlastitih stavova te ih uče toleranciji i uvažavanju tuđih stavova i razmišljanja.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.05%
 • 20 do 50 knjiga
  30.95%
 • 10 do 20 knjiga
  19.05%
 • 1 do 10 knjiga
  21.43%
 • ne čitam
  9.52%

Foto

Video

Facebook