Poziv na intervju za radno mjesto ravnatelj/ica Gradske knjižnice Vodice

 

Na temelju članka 20. stavka 5. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ:2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019. godine i KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2 od 25.07.2020. godine) i članka 2. stavka 1. alineja 3. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 9/20) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice donosi

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

 I.        Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu za radno mjesto Ravnatelj Gradske knjižnice Vodice mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 

                -     Sanja Radin-Mačukat

 

II.         Kandidatkinja iz točke 1. treba pristupiti intervjuu u zgradi Gradske uprave Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice, dana 08. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati.

 

III.        Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

IV.        Ovaj Poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.

 

 

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2182/04-03/03-21-8

Vodice, 01. veljače 2021. godine

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivana Skočić, dipl. tur. kom.

 

 

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  20%
 • 20 do 50 knjiga
  25.71%
 • 10 do 20 knjiga
  20%
 • 1 do 10 knjiga
  22.86%
 • ne čitam
  11.43%

Foto

Video

Facebook