Obavijesti

Volontiranje i volonterski projekti elementarni su dio civilnog društva. U svijetu u kojem živimo potrebno je više nesebičnih, vrijednih i talentiranih ljudi koji svoje znanje žele iskoristiti za opće dobro.

Gradska knjižnica Vodice kao kulturna ustanova i centar zajednice želi doprinijeti njezinom napretku kroz volonterske projekte kao što su besplatne poduke iz matematike koje su zainteresirale veliki broj učenika viših razreda osnovne škole. U želji da omogućimo poduke svoj zainteresiranoj djeci, pozivamo umirovljene profesore, nastavnike, učitelje i sve ljude dobre volje da se prijave za volontiranje osobnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vodice, na kontakt telefon 442-095 ili e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te da ćemo zajedno učiniti ljepšim svijet u kojem živimo.

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(PISMENO TESTIRANJE)
za izbor diplomiranog knjižničara u Gradskoj knjižnici Vodice
na određeno radno vrijeme

Pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja:
1. Martina Tabula
2. Luka Čiča.

Testiranje će se održati 21.ožujka (petak) 2014. godine u zgradi Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, s početkom u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Ravnateljica: Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

U srijedu, 12. ožujka 2014. u 18 sati održat će se posljednji sat Škole znakovnog jezika u sklopu projekta Želim te razumjeti.

Nakon tri mjeseca predanog rada, polaznici su uspješno savladali osnove znakovnog jezika, uz stručno vodstvo Davorke Cerovac, voditeljice tečaja.

Zahvalnice će polaznicima uručiti predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Vodica Slavko Đira i ravnateljica Gradske knjižnice Sanja Radin Mačukat na prigodnoj svečanosti uz druženje članova Udruge i polaznika tečaja.

Iskreno zahvaljujemo svim polaznicima na savladavanju osnova jezika koji se govori rukama i želji da zajedno srušimo komunikacijske i društvene prepreke između gluhih, nagluhih i čujućih osoba.

Obavještavaju se kandidati (Kaćuša Čondić, Marijana Antulov, Marija Birin, Blažica Roca i Antonija Juričev-Talijaš) prijavljeni na natječaj za izbor financijsko-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice da će se ponoviti pismeno testiranje iz jednog (20.) pitanja, a pravni izvor jeste: Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) iz razloga toga što je Povjerenstvo za provedbu natječaja kod ocjenjivanja testa od 06. 03. 2014. utvrdilo kako je natječaj objavljen prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 19/14), a iz kojeg propisa je glasilo 20. pitanje testa.

Ponovljeno testiranje iz jednog pitanja određuje se dana 12. 03. 2014. (srijeda) u 12,00 sati u Gradskoj knjižnici Vodice.

Navedeni kandidati će se o ovoj obavijesti upoznati i telefonskim putem.

 

Predsjednik Povjerenstva

Hrvoje Perica

 

Dana 06. ožujka 2014. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor financijsko-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice obavještava sve pozvane na intervju o pomicanju satnice.

Intervju s kandidatima provest će se 10. ožujka 2014. s početkom u 12 (dvanaest) sati, u Gradskoj knjižnici Vodice.

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja

Hrvoje Perica

Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 6. Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 7. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne Novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (BROJ: 153/2010, 290/2013, 305/2013), ravnateljica dana 03.03.2014. godine objavljuje

 

NATJEČAJ
za izbor diplomiranog knjižničara
na određeno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS studij knjižničarstva - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit
 • poznavanje engleskog jezika
 • jedna godina radnog iskustva

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika diplome o stručnoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje poslodavca, ugovor o radu i sl.)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

 

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme, na godinu dana uz puno radno vrijeme i probni rad od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14).

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Vodice, 22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, p.p. 18, s naznakom za natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Na intervju mogu biti pozvani samo oni kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 50% točnih odgovora. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati će o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti obaviješteni putem mrežnih stranica Gradske knjižnice Vodice, a najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
 • Zakon o radu. // Narodne novine 149/09. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka. // Narodne novine 103/03; 118/06; 41/08; 130/11; 106/2012. Dostupno na: http://nn.hr
 • Zakon o tajnosti podataka. // Narodne novine 79/07; 86/12. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05) http://www.nn.hr
 • Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. // HKD novosti 21 (2002), str. 14. Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
 • Narodna knjižnica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
 • Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 • Petr Balog, K. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1 (2012). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                                                                            Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(PISMENO TESTIRANJE)
za izbor financijsko-računovodstvenog
djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice
na određeno radno vrijeme

Pisanom testiranju mogu pristupiti kandidatkinje čije su prijave pravodobne i uredne te koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja:

 1. Marijana Antulov
 2. Marija Birin
 3. Kaćuša Čondić
 4. Antonija Juričev-Talijaš
 5. Blažica Roca

Testiranje će se održati 06.ožujka (četvrtak) 2014. godine u zgradi Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, s početkom u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidatkinje će biti pravovremeno obaviještene.

 

Ravnateljica: Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Radionica "Informatika 50+" za prve tri grupe polaznika počinje u ponedjeljak, 3. ožujka, a održavat će se prema sljedećem tjednom rasporedu u Gradskoj knjižnici Vodice.

 

GRUPA A GRUPA B GRUPA C

PONEDJELJAK 14-15 i ČETVRTAK 9-10 SATI

PONEDJELJAK 15-16 i ČETVRTAK 10-11 SATI

PONEDJELJAK 16-17 i ČETVRTAK 11-12 SATI

Rajna Samohod Anka Ivas Dragutin Antić
Blažica Zafron Danica Ivas  Marija Mačukat
Mira Lasan Mladen Mićin  Petar Mačukat
Nada Josić Slavica Skočić Mate Brnadić
  Zorka Mateša Lidija Pranić 

Pozivamo sve koji su se prijavili na radionicu „Informatika 50+" na sastanak koji će se održati u ponedjeljak, 24. veljače u 17 sati u multimedijalnoj dvorani Knjižnice. Na sastanku ćemo se dogovoriti o pojedinostima programa radionice, rasporedu grupa i vremenu održavanja.

Radionica će se provoditi po grupama od 4 do 6 osoba, ponedjeljkom od 14 do 17, utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati (svaka grupa jedan sat tjedno). Prvi sat radionice, za prvu grupu održat će se u ponedjeljak, 3. ožujka u 14 sati.

Dječja autorica Amy Broadmoore 2012. godine pokrenula je obilježavanje Međunarodnog dana darivanja knjiga kojem je cilj ohrabriti djecu i odrasle na poklanjanje knjiga ili slikovnica. Njezina inicijativa je ubrzo pobudila interes knjigoljubaca te je već prošle godine proslavljen Dan darivanja knjiga diljem svijeta, a ove godine i u Hrvatskoj, pod geslom “Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj“, u sklopu kampanje “Čitaj mi”.

Darujte i Vi knjige djetetu u susjedstvu, vrtiću ili drugoj dječjoj ustanovi, odnesite u Caritas ili dođite kod nas u Gradsku knjižnicu gdje ćemo mi Vama darovati knjigu koju odaberete među našim otpisanim knjigama.

Jeste li znali da:

 • većina djece u zemljama u razvoju nema vlastitu knjigu,
 • u Velikoj Britaniji jedna trećina djece nema svoju knjigu,
 • u Sjedinjenim Državama dvije trećine djece koja žive u siromaštvu ne posjeduje vlastitu knjigu,
 • u Hrvatskoj oko 1 700 jednogodišnjaka te oko 800 trogodišnjaka nema niti jednu slikovnicu.
 • (UNICEF-ovo anketno istraživanje provela agencija Ipsos Puls 2012. godine; u istraživanju sudjelovao 1621 roditelj) 

Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 6. Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 7. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice, članka 25. Zakona o knjižnicama („Narodne Novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (BROJ: 153/2010, 290/2013, 305/2013), ravnateljica dana 11.veljače, 2014. objavljuje

NATJEČAJ
za izbor financijsko-računovodstvenog
djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice
na određeno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • SSS (ekonomsko usmjerenje),
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • poznavanje engleskog jezika,
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • preslika domovnice,
 • preslika svjedodžbe,
 • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje poslodavca, ugovor o radu i sl.),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

Opis poslova:

 • Vođenje knjigovodstva glavne knjige financijskog poslovanja ustanove,
 • Vođenje knjigovodstva pomoćnih knjiga ulaznih i izlaznih računa, salda konti dobavljača i kupaca ustanove,
 • Usklađivanje svih pomoćnih knjiga s glavnom knjigom,
 • Sudjelovanje u izradi financijskog plana i izrada izvješća o realizaciji financijskog plana ustanove,
 • Sudjelovanje u ispunjavanju obveza ustanove temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
 • Obavljanje poslova platnog prometa putem računa ustanove,
 • Vođenje blagajničkog poslovanja,
 • Vođenje evidencije službenih putovanja,
 • Vođenje knjigovodstvene evidencije imovine ustanove,
 • Vođenje brige o redovitom godišnjem popisu imovine ustanove,
 • Vođenje obračunavanja ispravke vrijednosti nefinancijske imovine ustanove
 • Vođenje usklađivanja materijalnog i financijskog knjigovodstva
 • Vođenje svih ostalih pomoćnih knjiga i evidencija propisanih zakonom,
 • Obavljanje svih poslova vezanih za obračun i isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenih u ustanovi, te u svezi s istim izrađivanje i vođenje svih propisanih izvješća, evidencija i obrazaca,
 • Obavljanje poslova obračuna i isplate naknada temeljem ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl., te svezi s istim izrađivanje i vođenje svih propisanih izvješća, evidencija i obrazaca,
 • Izrađivanje propisanih financijskih izvješća o poslovanju ustanove za potrebe Ministarstva financija, Grada Vodica i drugih nadležnih tijela,
 • Izrađivanje izvješća o realizaciji vlastitih prihoda i njihovom trošenju za potrebe Grada Vodica
 • Praćenje zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada,
 • Obavljanje svih ostalih poslova po nalogu ravnateljice.

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme na godinu dana uz puno radno vrijeme i probni rad od 6 mjeseci. Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Vodice, 22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, p.p. 18, s naznakom za natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Na intervju mogu biti pozvani samo oni kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 50% točnih odgovora. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pravni izvori za provjeru znanja:

 1. Zakon o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

 1. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj N 139/10)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

 1. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne Novine“  broj 78/11, 106/12 i 130/13)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

 1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10, 31/11 i 32/11)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

 1. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne Novine“  broj 96/01)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

       6.    Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)

               (Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

7.    Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

       8.    Zakon o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

       9.    Zakon o ustanovama  („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

(Dostupno: URL http://narodne-novine.nn.hr/)

Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere znanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice http://www.gkv.hr.

Ravnateljica: Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Prema navodima Tihomira Dujmovića, kako je po priznanju samog uredništva tiražnog Večernjeg lista bio jedan od najčitanijih kolumnista, čije kolumne je samo preko interneta čitalo tjedno između deset i petnaest tisuća ljudi te uslijed snažnog političkog pritiska, kolumne su mu ipak zabranjene. Autoru je to bio dovoljan razlog da o svojoj sudbini tiska knjigu gdje je detaljno razložio kako mu je u samo desetak godina tri puta zabranjeno pisanje, u dva navrata i televizijske emisij te da je unatoč činjenici uspješnog dvanaestogodišnjeg voditeljstva talk show-a „Opasne veza", Hrvatska televizija za njega uvijek bila zatvorena.

U najnovijoj knjizi „Tko mi zabranjuje kolumne" Dujmović navodi sve detalje o zabrani pisanja koje su za posljedicu imale otkaz u Slobodnoj Dalmaciji, kad se ona čistila od tzv. Jovićevih ljudi nakon 3. siječnja, 2000. godine. Zbog pisanja u Glasu Slavonije također je dobio otkaz u Matici Iseljenika i kada mu je u Večernjem listu čak dva puta zabranjeno daljnje pisanje.

Knjiga „Tko mi zabranjuje kolumne", osim već spomenutih dijelova, sadrži najčitanije Dujmovićeve kolumne iz Večernjeg lista te neke vrlo čitane kolumne koje su nedavno objavljene na portalu Dnevno.hr.

Na promociji, koja će se održati u ponedjeljak, 10.veljače, u Gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati, o knjizi će uz autora Tihomira Dujmovića govoriti i doc.dr.sc. Goran Marić, saborski zastupnik, a kolumne će kazivati hrvatski dramski umjetnik Vinko Kraljević.

Radujemo se Vašem dolasku.

Božićna zvijezda, simbol povjerenja i ljubavi prema bližnjima, prema legendi je nastala iz molitve dvoje siromašne djece, Marije i Pabla, koji nisu mogli kupiti dar malome Isusu. Umjesto dara, na Badnjak su putem u crkvu ubrali buket poljskog cvijeća sa zelenim listovima. U trenutku dok su biljke stavljali oko jaslica, zeleni listovi su se pretvorili u sjajne crvene latice.

Stare i istrošene knjige, koje su s generacijama čitatelja podijelile ljubav, znanje i mudrost svojih autora, dobivaju novi život oblikujući božićno drvce u Knjižnici. Kao što se lišće, koje su ubrali Marija i Pablo, iz ljubavi i dobrote pretvorilo u prekrasne crvene cvjetove, tako su i naše otpisane knjige postale predivno božićno drvce. Darujte i vi svoje bližnje ljubavlju i dobrotom, a možete i ponekom knjigom.

Prodaja otpisanih knjiga još uvijek traje zato nakon blagdana dođite i odaberite knjigu iz našeg božićnog drvca ili s police i podarite toj knjizi još života jer svaka je knjiga živa dok postoje ljudi koji će je čitati.

jabuke i bademiPovodom obilježavanja blagdana svete Lucije – svete Luce, na Odjelu za djecu Gradske knjižnice, u petak, 13. prosinca, s početkom u 9 i 30 sati, bit će prikazani izvorni običaji našega grada u suradnji s Kulturnom udrugom Vodiške perlice.

 

KU Vodiške perlice će za djecu predškolskog uzrasta, u cilju očuvanja kulturne nematerijalne baštine, uprizoriti deseti put po redu scensko-glazbeni običaj vezan uz obilježavanje blagdana iz nedavne povijesti vodičkih domova i minulih djetinjstava.

 

U prošlosti Slavonije,  Dalmacije i na otocima djeca se nisu darivala na Dan svetog Nikole, već na Dan svete Lucije. Dakle, evo još jedne prilike za poklon, ukoliko vam je Nikola donio samo šibu!

 

Sveta Lucija je zaštitnica očiju pa se na taj dan štede oči kako bi nas dobro služile u sljedećoj godini.

 

Prema našim saznanjima, na dan svete Lucije sijala se pšenica, a djeca su se darivala jabukama i „mendulama“ (bajamama ili bademima).

 

 

'Ide baba Luca, po selu se smuca'

Portal Infovodice, u suradnji s Gradskom knjižnicom i Likovnom udrugom More organizira kreativni natječaj na temu „Blagdanski ugođaj u mom gradu.“

Natječaj se sastoji od tri kategorije:

 • najbolja digitalna fotografija
 • najbolji literarni rad
 • najbolji likovni rad

Pošaljite nam svoje autorske digitalne fotografije (ukrašenih kuća, dvorišta i domova, ulica, božićnog drvca i slično), priče, pjesme, crteže ili ilustracije (u svim likovnim tehnikama) na temu ugođaja za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u Vodicama.

Kada mogu poslati radove?
Natječaj će trajati od 08. prosinca 2013. do 01. siječnja 2014.

Kako ću poslati radove?
Svoje fotografije u jpg formatu i literarne radove pošaljite na adresu elektronske pošte
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.a likovne radove donesite u fotokopirnicu „Horse“ nasuprot spomenika ili pošaljite u digitalnom obliku na isti mail.
Uz poslane radove napišite ime i prezime, adresu, adresu elektronske pošte te broj telefona.

Kako ću znati jesam li dobitnik/ca nagrade??
Sve pristigle fotografije bit će postavljene na facebook stranicu portala Infovodice od 01.-07. siječnja 2014. Godine. Najbolja fotografija će biti ona koja prikupi najviše „lajkova“. Najbolji literarni i likovni rad bit će odabran od stručnog ocjenjivačkog žirija.

Dodjela prigodnih nagrada održat će se u prostorijama Gradske knjižnice tijekom siječnja 2014. godine. Nagrađeni će biti naknadno obaviješteni o točnom terminu dodjele nagrada.

Slanjem radova potvrđujete autorstvo i pristajete na objavu na stranicama portala Infovodice i na web stranicama Gradske knjižnice Vodice.

Portal Infovodice zahvaljuje se Likovnoj udruzi More na sudjelovanju u ovom natječaju, a Gradskoj knjižnici Vodice na sponzorstvu.

memorandum udruge gluhih CustomUDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA VODICA
Ul. Žrtava Fašizma br. 9
22 211 Vodice
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mobitel: 00385 98 9070066

 

Tečaj znakovnog jezika (osnove komuniciranja) u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Grada Vodica počinje u srijedu, 18. prosinca, u 18 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na kontakt mobitel 098 907 00 66 ili osobnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vodice. Poseban poziv upućujemo medicinskim djelatnicima, djelatnicima MUP-a, vatrogascima, djelatnicima u obrazovnim ustanovama kako bi se bar jednim dijelom olakšala komunikacija s gluhim i nagluhim osobama, naročito u kriznim situacijama (intervencija hitne pomoći, požar, prometna nezgoda i slično).

Tečaj će se održavati srijedom od 18 do 19 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice.

 

4552647815 bc8547cd10Gradska knjižnica Vodice odlučila je po uzoru na Hrvatsko čitateljsko društvo organizirati natječaj za fotografiju s temom „Čitatelj“. Potrebne su nam Vaše fotografije čitateljica ili čitatelja u različitim situacijama, pozama, na različitim mjestima i s raznolikom literaturom.

Fotografijama želimo svima pokazati kako ljudi još uvijek čitaju i u druženju s knjigama uživaju, pronalazeći nove svjetove, upoznavajući sebe i svijet u kojem žive, uz knjige se smiju, plaču, održavaju vitalnost mozga i štošta drugo. Vjerujemo da će izrazi lica čitatelja reći dovoljno o ljepoti čitanja.

Pozivamo sve fotografe, bez obzira na iskustvo ili znanje da fotografiraju sebe ili nekog drugog dok čita i fotografiju pošalju na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno donesu u Knjižnicu najkasnije do 1. ožujka 2014.

Fotografije „čitatelja“ će 10. ožujka biti postavljene u album na našoj Facebook stranici gdje ćete do 10. travnja lajkom moći nagraditi najbolju. Petnaest fotografija koje dobiju najviše lajkova ćemo izložiti u Knjižnici, a najbolju od najboljih nagraditi. Proglašenje pobjednika i otvorenje izložbe fotografija „Čitatelj“ će biti održano na Dan hrvatske knjige, 22. travnja 2014. godine.

Veselimo se Vašim fotografijama.

 

Volontiranje i volonterski projekti elementarni su dio suvremenog društva. U svijetu u kojem živimo potrebno je više nesebičnih, vrijednih i talentiranih ljudi koji svoje znanje žele iskoristiti za opće dobro.

Gradska knjižnica Vodice kao kulturna ustanova i centar zajednice želi doprinijeti njenom napretku kroz volonterske projekte. Raznolika znanja, vještine i sposobnosti će povećati naše mogućnosti, a zajedno ćemo podići kvalitetu života naše zajednice. Gradska knjižnica Vodice poziva umirovljene profesore, nastavnike, učitelje i sve ljude dobre volje da učenicima osnovne i srednje škole slabijeg imovinskog stanja pruže pomoć u učenju. Rad s učenicima bio bi na volonterskoj bazi i odvijao bi se u prostoru Gradske knjižnice.

Znamo da su danas potrebe za repeticijama jako velike, pa se kod nas već od početka školske godine o njima raspituju i učenici i roditelji. Posebno upućujemo poziv volonterima za poduku iz matematike, fizike i jezika.

Prednost pri prijavljivanju za besplatnu pomoć u učenju imaju korisnici Knjižnice slabijeg imovinskog statusa, iz obitelji s više djece te obitelji s jednim roditeljem.

Poduka se pruža u prosjeku dva sata tjedno, a termini će ovisiti o slobodnom vremenu samih volontera.

Pozivamo volontere i učenike da se prijave u Gradsku knjižnicu Vodice, svakim danom u radnom vremenu, osobnim dolaskom, na kontakt telefon 442-095 ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijave će se zaprimati do 05. prosinca, 2013.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te da ćemo zajedno učiniti ljepšim svijet u kojem živimo.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  17.24%
 • 20 do 50 knjiga
  27.59%
 • 10 do 20 knjiga
  13.79%
 • 1 do 10 knjiga
  27.59%
 • ne čitam
  13.79%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak, srijeda, petak 14:00 - 20:00
utorak i četvrtak 08:00 do 14:00
subota 08:00 - 12:00

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook